نویسنده = معصومه سیمبر
تأثیر مداخلات آموزشی بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند

دوره 37، شماره 553، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1298-1312

10.22122/jims.v37i553.12373

مژده بنائی؛ معصومه سیمبر؛ ساناز صفرزاده؛ حدیث شاه‌رحمانی؛ اعظم خیابانی


خودکارامدی جنسی و پیشگویی‌کننده‌های آن در زنان مبتلا به Multiple Sclerosis

دوره 37، شماره 526، خرداد و تیر 1398، صفحه 508-516

10.22122/jims.v37i526.11827

ویدا قاسمی؛ معصومه سیمبر؛ گیتی ازگلی؛ سید مسعود نبوی؛ حمید علوی مجد؛ مریم سادات میرشفایی


چالش‌های آموزش سلامت باروری و جنسی به نوجوانان از دیدگاه والدین در ایران و جهان: مرور سیستماتیک

دوره 36، شماره 508، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1540-1553

10.22122/jims.v36i508.10489

شهربانو صالحین؛ معصومه سیمبر؛ زهره کشاورز؛ ملیحه نصیری


پیش‌گویی کننده‌های غیر زیستی میل جنسی در زنان دارای اختلال علاقه و برانگیختگی جنسی

دوره 36، شماره 470، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 201-208

10.22122/jims.v36i470.9501

گیتی ازگلی؛ معصومه سیمبر؛ محمدعلی بشارت


مروری بر نیازهای آموزشی بهداشت باروری و جنسی نوجوانان ایرانی

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1563-1572

معصومه سیمبر؛ شیوا علیزاده؛ محبوبه حاجی‌فقها؛ سمیرا گلعذار