نویسنده = رسول کرمانی
بررسی میزان و علل مرگ و میر بیمارستانی کودکان زیر 5 سال بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان در سال‌های 96-1391

دوره 37، شماره 556، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1361-1368

10.22122/jims.v37i556.12187

مهریار مهرکش؛ رسول کرمانی؛ رویا سادات حسینی‌فرد؛ ندا مستوفی‌زاده؛ سیلوا هوسپیان


بررسی تأثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان

دوره 37، شماره 514، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 40-47

10.22122/jims.v37i514.11111

سید ناصرالدین مصطفوی؛ رسول کرمانی؛ زینب سلیمانی؛ آرمین دخت شاه ثنایی