نویسنده = محمد زارع
بررسی شیوع انواع سردرد در بیماران صرع مقاوم به درمان

دوره 36، شماره 486، مرداد و شهریور 1397، صفحه 757-762

10.22122/jims.v36i486.10135

جعفر مهوری حبیب‌آبادی؛ محمد زارع؛ سید نوید نقیبی؛ نسیم تبریزی؛ ایمان صالحی


نقش پیش‌گویی کننده‌ی الگوهای الکتروانسفالوگرافیک ایکتال در جراحی صرع اکستراتمپورال

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 1013-1021

جعفر مهوری حبیب آبادی؛ محمد زارع؛ مجید برکتین؛ رضا بصیرت نیا؛ نسیم تبریزی


بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی جراحی صرع در بیماران مبتلا به صرع ناشی از تومور مغزی

دوره 34، شماره 410، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1466-1474

جعفر مهوری حبیب‌آبادی؛ باقر ذکی؛ شروین بدیهیان؛ نوید منوچهری؛ رضا بصیرت‌نیا؛ مجید برکتین؛ محمد زارع؛ هوشنگ معین؛ امیرعلی مهوری حبیب‌آبادی


یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مونیتورینگ صرع

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1317-1323

فرشته اشتری؛ محمد زارع؛ صدیقه اکرمی