نویسنده = ماهرخ دولتیان
ارتباط علی مقایسه‌ای اختلال استرس پس از تروما و افسردگی با رفتار مقابله‌ای والدین دردوران اپیدمی بیماری کرونا: تحلیل مسیر

دوره 41، شماره 710، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 138-147

10.48305/jims.v41.i710.0138

ویکتوریا کریمیان؛ ماهرخ دولتیان؛ جمال شمس؛ مهدی خبازخوب؛ زهره محمودی


مروری بر پیامدهای بارداری در زنان باردار واکسینه شده علیه کووید-19

دوره 40، شماره 687، مهر و آبان 1401، صفحه 718-728

10.48305/jims.v40.i687.0718

فرشته قهرمانی؛ لیلا علیزاده؛ مرجان هوایی؛ الناز حاجی رفیعی؛ سیده مریم خلیلی؛ گیتی ازگلی؛ ماهرخ دولتیان


بررسی همبستگی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با افسردگی پس از زایمان

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 692-700

الناز مجدالاسلامی؛ ماهرخ دولتیان؛ جمال شمس؛ عرفان قاسمی