کلیدواژه‌ها = متادون
اثر دزهای پایین ممانتین بر سطح سرمی میانجی‌های التهابی در رت‌های وابسته به متادون

دوره 37، شماره 523، خرداد و تیر 1398، صفحه 392-399

10.22122/jims.v37i523.11683

بهاره مرتضوی؛ زویا طاهر گورابی؛ امید مهرپور؛ میترا مودی


اثربخشی افزودن مداخلات درمان جنسی PLISSIT به داروی بوپروپیون بر اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون

دوره 36، شماره 488، مرداد و شهریور 1397، صفحه 814-822

10.22122/jims.v36i488.10298

کورش شیرانی؛ مهرداد صالحی؛ میترا ملایی‌نژاد؛ معصومه صفایی؛ بهزاد مهکی


بررسی یافته‌های دموگرافیک، بالینی و کالبدگشایی در مرگ ناشی از مسمومیت حاد با متادون

دوره 35، شماره 449، آذر و دی 1396، صفحه 1343-1351

بهنام علیخانی؛ علی سلیمان‌پور؛ علیمحمد سبزقبائی؛ نسترن ایزدی مود


بررسی اثر نالتروکسان در مسمومیت غیر عمدی با متادون

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 580-588

احمد یراقی؛ عادله‌السادات طلایی زواره؛ مرجان منصوریان؛ نسترن ایزدی‌مود


بررسی تأثیر متیل فنیدات بر اثر ضد دردی متادون در موش صحرایی

دوره 33، شماره 327، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 316-325

بابک زنجانی؛ محمد رامان مولودی؛ اسماعیل ایزدپناه؛ کامبیز حسن زاده