کلیدواژه‌ها = پنومونی وابسته به ونتیلاتور
ارزیابی پنومونی وابسته به ونتیلاتور زودرس و دیررس در بیماران بستری به علت جراحی‌های اعصاب

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 73-79

10.22122/jims.v37i515.10922

علی حاجی غلامی سریزدی؛ سید تقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ وحید طاهرپور


بررسی فراوانی بتالاکتامازهای طیف گسترده در ایزوله‌های Klebsiella Pneumonia جدا شده از نمونه‌‌های بیماران پنومونی وابسته به ونتیلاتور در کرمانشاه

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1113-1119

سیاوش وزیری؛ فیض‌اله منصوری؛ رامین عبیری؛ امیرهوشنگ الوندی؛ سید حمیدرضا مرتضوی؛ کمال احمدی؛ مریم میرزایی؛ محسن عزیزی