کلیدواژه‌ها = دیسککتومی
مقایسه‌ی‌ یافته‌های الکترودیاگنوستیک اندام تحتانی قبل و بعد از عمل جراحی فتق دیسک کمری

دوره 34، شماره 391، مرداد و شهریور 1395، صفحه 829-834

سعید ابریشم‌کار؛ مصطفی باقری؛ مجید قاسمی