کلیدواژه‌ها = توموتراپی
مقایسه‌ی دوز حلزون گوش در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن تحت درمان با رادیوتراپی سه بعدی انطباقی و توموتراپی حلزونی

دوره 41، شماره 710، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 124-130

10.48305/jims.v41.i710.0124

حسین رست؛ سیمین همتی؛ ناهید شامی؛ محسن صائب؛ محمدباقر توکلی


مقایسه‌ی دزیمتری ارگان‌های در معرض خطر برای درمان سرطان نازوفارنکس با استفاده از دو روش توموتراپی مارپیچی و پرتو درمانی سه بعدی تطبیقی

دوره 41، شماره 706، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 41-35

10.48305/jims.v41.i706.0035

زهرا پورپرور؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ محسن صائب؛ نادیا نجفی زاده؛ ناهید شامی


مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی

دوره 40، شماره 682، مهر و آبان 1401، صفحه 587-592

10.48305/jims.v40.i682.0587

معصومه کرم پور نجف آبادی؛ محسن صائب؛ نادیا نجفی زاده؛ احمد شانئی