کلیدواژه‌ها = ایدز
برآورد اندازه‌ی جمعیت گروه‌های پرخطر برای HIV/AIDS در مردان با استفاده از روش بسط شبکه‌ای در جنوب ایران، 1396

دوره 36، شماره 512، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1662-1669

10.22122/jims.v36i512.11086

مجتبی حمایت‌خواه؛ وحید رحمانیان؛ کرامت‌اله رحمانیان؛ علی اکبر حقدوست


بررسی فراوانی عفونت‌های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال‌های 90-1387

دوره 31، شماره 266، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2149-2153

محبوبه حاجی عبدالباقی؛ سیروس جعفری؛ ندا علیجانی؛ مجتبی هدایت یعقوبی


پیش‌بینی مقاومت دارویی ویروس HIV با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3194-3201

سمیرا عباسی؛ مجید محمد بیگی


بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به HIV تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390، صفحه 1523-1531

پژمان باقری؛ حسین فرامرزی؛ مژگان ثابت


مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1774-1780

حسن صالحی؛ مرضیه صالحی؛ محسن خویش اردستانی؛ فرزین خوروش؛ کامیار مصطفوی‌زاده


بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 837-842

بهروز عطایی؛ مهرداد صالحی؛ عباسعلی جوادی؛ فرزین خوروش؛ عاطفه السادات مرتضوی؛ نازیلا کسائیان؛ زری نخودیان؛ آناهیتا بابک