کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
طراحی و تأیید پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به چاقی

دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 206-215

مهسا قارزی؛ بهروز کلیدری؛ محسن محمودیه؛ بهزاد ذوالفقاری؛ سمیرا دواشی جمالویی


بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله

دوره 33، شماره 322، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 70-81

حمیدرضا براهیمی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ فرزاده رجائی؛ اکبر حسن‌زاده؛ ام‌البنین کافشانی


ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1733-1744

مهدی تذهیبی؛ حسین خلیلی طهماسبی؛ مریم عادلی؛ ناهید آبدار؛ لیلا لقمانی؛ مریم مقرون؛ اکرم پورشمس؛ سید محمد حسن امامی؛ احمد اسماعیل زاده