کلیدواژه‌ها = دز تابشی
رهیافت عملی کاهش دز تابش بیماران در سی‌تی اسکن مولتی دتکتور-128 با استفاده از اصلاح متغیرهای اسکن

دوره 38، شماره 596، آذر و دی 1399، صفحه 769-775

10.22122/jims.v38i596.12854

محمد رضا چوپانی؛ ایرج عابدی؛ مائده محمودی؛ جلال باقری