کلیدواژه‌ها = حافظه
مقایسه‌ی تأثیر دو روش آموزش ذهن‌آگاهی و آموزش یادآوری خاص بر حافظه‌ی بیماران دچار سکته‌ی مغزی ایسکمیک

دوره 35، شماره 441، مهر و آبان 1396، صفحه 961-968

نگار کریمیان؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ کریم عسگری؛ حمیدرضا عریضی؛ محمدرضا نجفی


بررسی تأثیر عصاره‌ی رازیانه در پیش‌گیری از اختلال حافظه‌ی ناشی از اسکوپولامین در موش سوری نر

دوره 33، شماره 326، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 294-304

آزاده مصری‌پور؛ زهرا علی بابایی؛ عاطفه عمادی؛ محمد رضا حجتی


ارزیابی کارکردهای شناختی کودکان مبتلا به مالاریای مغزی در استان سیستان و بلوچستان

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1546-1556

ماه گل توکلی؛ عصمت کریم‌زاده؛ نورمحمد بخشانی


نقش انسولین در عملکردهای شناختی در سیستم مرکزی اعصاب

دوره 31، شماره 227، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 224-236

سعیده داوری؛ پرهام رئیسی


بررسی‌های روان‌شناسی ‌عصبی در صرع لوب گیجگاهی مقاوم به درمان

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 780-790

مجید برکتین؛ ماهگل توکلی