کلیدواژه‌ها = بقا
ارتباط بین طول تومور با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری

دوره 38، شماره 595، آذر و دی 1399، صفحه 764-768

10.22122/jims.v38i595.12630

مهسا خدادوستان؛ محمد مهدی فلاحتیان


تحلیل بقای 8 ساله‌ی پیوند کلیه و تعیین عوامل مؤثر بر آن در بیماران پیوند شده در بیمارستان نور اصفهان

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 1022-1029

محسن عسکری شاهی؛ شهرزاد شهیدی؛ عبدالامیر عطاپور؛ رویا حمایتی؛ ساجده زینلی


بررسی زمان بقا و عود بیماران مبتلا به سرطان رکتوم در اصفهان

دوره 31، شماره 247، مهر و آبان 1392، صفحه 1194-1207

بهنام صانعی؛ محسن محمودیه؛ محسن کلاهدوزان؛ علی مهرابی کوشکی؛ فربد فراست