کلیدواژه‌ها = ویتیلیگو
مقایسه‌ی دو روش درمانی Microneedling به تنهایی و همراه با 5-فلوئورویوراسیل در درمان ضایعات ویتیلیگوی مقاوم

دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 617-624

10.22122/jims.v39i638.14008

انیسه علی‌آبادی؛ سارا صبوری‌راد؛ صادق وهابی املشی؛ محمودرضا Jaafari؛ علی هادیانفر


بررسی تأثیر روش ابداعی تهیه‌ی سوسپانسیون سلولی ملانوسیت و کراتینوسیت در درمان ویتیلیگوی ثابت مقاوم (گزارش 20 مورد)

دوره 34، شماره 370، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 74-79

فریبا جعفری؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ الهه هفت برادران؛ آزاده ذوالفقاری باغبادرانی؛ زهرا ملاباشی


بررسی تأثیر سوسپانسیون سلولی ملانوسیت در محیط Jokliks در درمان ویتیلیگوی ثابت مقاوم: گزارش 10 مورد

دوره 32، شماره 314، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2210-2216

محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ الهه هفت برادران؛ محمد حسین نصر اصفهانی


تأثیر سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز در درمان ویتیلیگو: یک مطالعه‌ی مقدماتی

دوره 31، شماره 269 بیماری های پوستی و سالک، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2309-2314

فرحناز فاطمی نائینی؛ علیرضا واعظ شوشتری؛ بهاره ابراهیمی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ راضیه مولایی


القای ویتیلیگو با داروی دیفن‌سیپرون

دوره 31، شماره 269 بیماری های پوستی و سالک، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2346-2351

محمد علی نیلفروش زاده؛ گلاویژ کشت‌مند؛ فریبا جعفری؛ عباس خیرخواه


بررسی عملکرد تیروئید و میزان آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2929-2635

ثمر اصغر زاده مقدم؛ فریبا جعفری؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ ماه رخسار نظریان


مقایسه‌ی پماد فلوسینولون استوناید، تاکرولیموس 1/0 درصد و دارونما در درمان ضایعات اندام فوقانی مبتلا به ویتیلیگو

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2990-2995

میر هادی عزیز جلالی؛ علیرضا فقیهی؛ حسین عشقی