کلیدواژه‌ها = رینیت آلرژیک
بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و میگرن

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1822-1830

عالیا صابری؛ شادمان نعمتی؛ احسان کاظم‌نژاد؛ عبدالرحیم کوشا؛ رضا جعفری شکیب؛ محمد باقر مالکی


بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1337-1347

نظام الدین برجیس؛ فریبرز زندیه؛ سید احسان طباطبایی؛ مجتبی اکبری


بررسی نقش رینیت آلرژیک در ابتلا به اوتیت سروز

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 767-771

نظام‌الدین برجیس؛ زهرا عبدیزدان؛ فرزانه برزگر؛ مجتبی نصوحیان