کلیدواژه‌ها = Photorefractive keratectomy
مقایسه‌ی دو داروی خوراکی اسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2026-2032

حسن رزمجو؛ علیرضا پیمان؛ کوروش قارویی؛ سید محمد ابطحی


کراتکتومی فتورفراکتیو Wavefront جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران تحت عمل جراحی قبلی رادیال کراتوتومی

دوره 29، شماره 141، مرداد و شهریور 1390، صفحه 657-664

سید محمد قریشی؛ آسیه فروتنی؛ علیرضا زندی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سید حسین ابطحی


اثر Photoreactive keratectomy به کمک دو دستگاه Technolas 217z و Lasersight LSX بر اصلاح عیوب انکساری

دوره 29، شماره 136، خرداد و تیر 1390، صفحه 467-474

حسن رزمجو؛ لیلا رضایی؛ حمید فشارکی؛ کبری نصراللهی؛ علیرضا پیمان؛ محمدرضا اخلاقی


تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل فوتورفراکتیو کراتکتومی در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 49-55

حسن رزمجو؛ اکرم ریسمانچیان؛ امین مسجدی؛ محمدساری محمدلی


مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1429-1436

سید محمد قریشی؛ حسین عطارزاده؛ حیدرعلی معینی؛ اکرم ریسمانچیان؛ مهدی توکلی؛ شیوا رقایی


مقایسه‌ی کراتومتری توسط دو کراتومتر IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عملPhotorefractive keratectomy

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1359-1366

حسن رزمجو؛ کبری نصراللهی؛ فرهاد جانباز؛ حمید فشارکی؛ حسین عطارزاده


مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 909-914

کبری نصراللهی؛ حسین عطارزاده؛ امین مسجدی؛ کیوان جناب؛ مروارید کاوش