کلیدواژه‌ها = کاتاراکت
مقایسه‌ی اثر افزودن کتامین به سدیم تیوپنتال و پروپوفول بر کیفیت آرام‌بخشی در جراحی آب مروارید با فیکوامولسیفیکاسیون تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی داخل وریدی

دوره 42، شماره 757، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 104-112

10.48305/jims.v42.i757.0104

داریوش مرادی فارسانی؛ سید مرتضی حیدری زواره‌ای؛ سیدعلی اکبر مرتضوی؛ فاطمه سادات آل ابطحی


بررسی و مقایسه‌ی تأثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت

دوره 36، شماره 475، خرداد و تیر 1397، صفحه 372-378

10.22122/jims.v36i475.9813

خسرو‌ نقیبی؛ مهرنوش دودانگه؛ سید تقی هاشمی؛ داریوش مرادی فارسانی


بررسی عوامل مؤثر بر سردرد پس از عمل جراحی کاتاراکت

دوره 34، شماره 370، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 56-63

مجتبی رحیمی؛ خسرو نقیبی؛ هادی یزدانیان


بررسی کیفیت بی‌حسی موضعی حاصل از تتراکائین گرم شده و مقایسه‌ی آن با تتراکائین با دمای معمولی برای عمل جراحی آب مروارید

دوره 31، شماره 253، مهر و آبان 1392، صفحه 1481-1488

محمود سقایی؛ لیلا جمالی؛ علیرضا دهقان؛ حسنعلی سلطانی؛ کامران منتظری