کلیدواژه‌ها = هیستوپاتولوژی
تأثیر کروسین بر متغیرهای اسپرم، سطح تستوسترون و هیستومورفومتری بیضهی پیچش شدهی موش سوری

دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 512-517

10.22122/jims.v39i633.14153

بهرام بی‌باک؛ حسن پاهنگ؛ منوچهر تیموری؛ مهران وطنچیان یزدی


مطالعه‌ی هیستوپاتولوژیک لایه‌ی فیبروزی کیست هیداتیک در شتر، گاو و گوسفند

دوره 34، شماره 404، آذر و دی 1395، صفحه 1262-1267

عباسعلی اسکندریان؛ ولی یاراحمدی؛ حسین یوسفی؛ مژگان مختاری


اثر پانسمان هیدروژل پلی‌وینیل پایرولیدون بر بهبود زخم باز در موش صحرایی

دوره 32، شماره 313، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2134-2148

رضا فاضلی ورزنه؛ سید جمال مشتاقیان؛ اردشیر طالبی؛ فریدون عابدینی


سمیت عصاره‌ی آبی- الکلی کلپوره (Teucrium polium) بر کلیه‌ی موش صحرایی

دوره 32، شماره 290، مرداد و شهریور 1393، صفحه 938-946

حمید نصری؛ محمود رفیعیان کوپایی


آرتیفکت‌ها و سایر اشکال مشابه عناصر قارچی در آزمایشگاه قارچ‌شناسی پزشکی

دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393، صفحه 690-701

اصغر سپه‌وند؛ رسول محمدی؛ عاطفه میر دریکوند؛ سهیلا سلیمان‌نژاد؛ رضا روزبهانی


اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1108-1117

سمیه کاظمی؛ صدیقه عسگری؛ جمال مشتاقیان؛ محمود رفیعیان؛ پروین محزونی