کلیدواژه‌ها = Polymerase chain reaction
فعالیت پروتئازی در ساب تایپ‌های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان

دوره 40، شماره 669، خرداد و تیر 1401، صفحه 288-294

10.48305/jims.v40.i669.0288

فرزین خسروی دانش؛ سمیه موسوی مبارکه؛ حسین یوسفی دارانی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


وجود هم‌زمان سایتومگالوویروس در سرم بیماران مبتلا به لوسمی

دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 610-616

10.22122/jims.v39i638.13266

ترانه راه نو؛ محمد حسن شاه‌حسینی؛ طاهر محمدیان؛ آتوسا فردوسی


فراوانی انواع ژنوتایپ‌های ژن MSP-3α پلاسمودیوم ویواکس در بیماران مبتلا به مالاریا با استفاده از روش Nested Polymerase Chain Reaction

دوره 38، شماره 600، آذر و دی 1399، صفحه 856-861

10.22122/jims.v38i600.13330

سپیده طلوعی؛ سید امیررضا ظهیرمیردامادی؛ سید حسین حجازی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


شناسایی گونه‌های Fasciola در استان‌های گرمسیر و سردسیر غرب ایران با استفاده از روش‌های مولکولی و ریخت‌شناسی

دوره 37، شماره 529، مرداد و شهریور 1398، صفحه 601-607

10.22122/jims.v37i529.11964

کیا بهرام‌نژاد؛ محمدحسین راضی جلالی؛ علیرضا البرزی؛ محمدرضا تابنده


بررسی ملکولی عوامل میکروبی در عفونت مجاری ادراری بیماران پیوند کلیه‌ی تب‌دار

دوره 35، شماره 463، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1923-1930

10.22122/jims.v35i463.8947

رویا شرکت؛ کامیار مصطفوی‌زاده؛ سارا مبارک؛ هانی اسماعیلیان؛ مجید یاران؛ سودابه رستمی


بررسی فراوانی Candidiasis دهانی در کودکان و نوجوانان مبتلا به لوسمی در استان اصفهان

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 151-156

فرزانه آقاداودی؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ پروین دهقان؛ علیرضا معافی


شناسایی گونه‌های عامل Leishmaniasis پوستی در شهرستان درگز

دوره 34، شماره 413، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1582-1589

عبدالمجید فتی؛ سید عبدالرحیم رضایی؛ الهام مقدس؛ فائزه‌‌سادات موسوی وفا؛ سید علی‌اکبر شمسیان


بررسی ویروس Epstein–Barr در کارسینوم پستان در جمعیتی از زنان ایرانی

دوره 34، شماره 388، مرداد و شهریور 1395، صفحه 724-729

مژگان مختاری؛ فائقه‌سادات ناجی؛ محمدامین نجفی؛ منا بحرینی


فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1477-1483

میترا حیدرپور؛ رسول صالحی؛ زهرا کمالی؛ حوری یراقی