کلیدواژه‌ها = ریه
مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی

دوره 40، شماره 682، مهر و آبان 1401، صفحه 587-592

10.48305/jims.v40.i682.0587

معصومه کرم پور نجف آبادی؛ محسن صائب؛ نادیا نجفی زاده؛ احمد شانئی


بررسی عملکرد miRNA در بیماری سیستیک فیبروزیس

دوره 37، شماره 532، مرداد و شهریور 1398، صفحه 736-746

10.22122/jims.v37i532.12097

مریم حسن‌زاد؛ جلال الدین غنوی؛ علی اکبر ولایتی


درمان موفقیت‌آمیز کلاپس کامل ریه به علت سودوتومور التهابی اندوبرونشیال با برونکوسکوپی: گزارش یک مورد

دوره 37، شماره 523، خرداد و تیر 1398، صفحه 400-403

10.22122/jims.v37i523.11710

مسعود ناظمیه؛ منیره حلیمی؛ مسعود نوری وسکه؛ اکبر شریفی


مروری کلی بر مسیرهای تنظیمی احساس اکسیژن محیطی و ریزمحیطی توسط عوامل القا شده به ‌وسیله‌ی هیپوکسی (HIF)

دوره 37، شماره 520، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 278-287

10.22122/jims.v37i520.11114

فاطمه چوپانی؛ علی چوپانی؛ محمود تولایی؛ نسرین کریمی‌نژاد


طراحی و ساخت فانتوم چهار بعدی ریه برای بررسی حرکت تومور در حین تنفس در پرتودرمانی با استفاده از تصویربرداری رزنانس مغناطیسی

دوره 33، شماره 333، خرداد و تیر 1394، صفحه 631-642

زهرا اکملی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ محمدامین مصلح شیرازی؛ میلاد برادران قهفرخی؛ نادر فلاحیان؛ صادق شرکت


بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1901-1906

سید مظفر هاشمی؛ سید عباس طباطبایی؛ امیر حسین مرادی