کلیدواژه‌ها = متوکلوپرامید
مقایسه‌ی تأثیر تجویز وریدی و یا زیرجلدی متوکلوپرامید بر درد و تهوع پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم

دوره 39، شماره 641، آذر و دی 1400، صفحه 681-687

10.22122/jims.v39i641.14182

حمید حاجی غلام سریزدی؛ داریوش مرادی فارسانی؛ فاطمه پناهی


مقایسه‌ی اثر زنجبیل با متوکلوپرامید در پیش‌گیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله‌سیستکتومی

دوره 34، شماره 400، مهر و آبان 1395، صفحه 1121-1127

علیرضا مسلم؛ محمد نعمت‌شاهی؛ محبوبه نعمت‌شاهی؛ عاطفه اسدی؛ عقیل‌ اله کیخسروی؛ حسن اژدری زرمهری


مقایسه‌ی دگزامتازون، متوکلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 505-514

حمیدرضا بهمنی؛ سید ابراهیم صادقی؛ لادن حسینی پناه


مقایسه‌ی اثر دارویی اوندانسترون و متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ حاملگی

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 259-265

عطاءاله قهیری؛ فاطمه عبدی؛ رامیا مستو؛ مژده قاسمی


بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1917-1928

حمید حاجی غلام سریزدی؛ شیدا شبانیان؛ میترا جبل عاملی؛ بهرام خرم قهفرخی