کلیدواژه‌ها = استان اصفهان
شیوع سرمی آلودگی به عفونت سایتومگالوویروس در استان اصفهان

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2475-2483

سید ناصر مصطفوی؛ بهروز عطایی؛ اسما صالحی؛ زری نخودیان؛ مجید یاران؛ آناهیتا بابک


بررسی رابطه‌ی توزیع جغرافیایی فوت شدگان بر اثر انواع بیماری‌ها با مؤلفه‌های اقلیمی؛ مطالعه‌ی موردی استان اصفهان

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1713-1727

یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ مجید غیاث؛ رضا روزبهانی؛ احمد حجاریان؛ منیره محمدی؛ نغمه سادات دهدشتی


اپیدمیولوژی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در استان اصفهان

دوره 29، شماره 125، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 13-19

معصومه رشیدی؛ مجید غیاث؛ محمد حسین رامشت