کلیدواژه‌ها = آنژیوژنز
اثرات ال-کارنیتین بر روی پارامترهای التهابی و آنژیوژنز در مدل التهابی Air Pouch در موش صحرایی

دوره 35، شماره 437، مرداد و شهریور 1396، صفحه 807-813

طاهره اعتراف اسکوئی؛ حامد قاسم اوغلی؛ مسلم نجفی


التهاب و آنژیوژنز: نقش سلول‌ها و عوامل التهابی

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 612-622

علی رستمی؛ مجید خزاعی


بررسی اثر تستوسترون بر میانگین غلظت عامل رشد مشتق از پلاکت (PDGF) و عامل رشد فیبروبلاستی بازی (bFGF) در رت‌های ویستار نر

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 9-15

فرید نصر اصفهانی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ مریم مؤتمر؛ سعیده بحرانی؛ زهراالسادات مرتضوی


چاقی و آنژیوژنز

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2899-2914

زویا طاهر گورابی


اثر ال-آرژینین، پیش‌ساز نیتریک اکساید و L-NAME، مهارکننده‌ی آنزیم سنتزکننده‌ی نیتریک اکساید، بر رگ‌زایی عروق کرونر در رت‌های طبیعی

دوره 29، شماره 158، آذر و دی 1390، صفحه 1630-1636

مجید خزاعی؛ محمد امین مشیدی؛ مسعود تیموری؛ شهرزاد عقیلی؛ سعید منتظری؛ روشنک مهدی‌پور؛ فضل الله‌ هاشم زهی؛ حورالسادات هاشمی جزی


نقش GW0742، آگونیست PPARβ/δ، بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی

دوره 29، شماره 145، مرداد و شهریور 1390، صفحه 861-868

انسیه صالحی؛ مجید خزاعی؛ بهمن رشیدی


اثر رزیگلیتازون بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 386-393

انسیه صالحی؛ مجید خزاعی؛ بهمن رشیدی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد


آنژیوژنز در سلامت و بیماری: نقش فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 312-326

انسیه صالحی؛ فاطمه السادات امجدی؛ مجید خزاعی