کلیدواژه‌ها = گاباپنتین
مقایسه‌ی دو داروی خوراکی اسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2026-2032

حسن رزمجو؛ علیرضا پیمان؛ کوروش قارویی؛ سید محمد ابطحی


مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند

دوره 29، شماره 144، مرداد و شهریور 1390، صفحه 812-823

نسترن ایزدی‌مود؛ حسنیه نادری؛ فرزاد قشلاقی؛ علی محمد سبزقبائی؛ زهرا دانا سیادت