کلیدواژه‌ها = سیستیک فیبروزیس
توالی ژنتیکی اگزون‌ها و توالی‌های اتصالی اگزون- اینترون ژن CFTR به روش PCR در خانواده‌های مشکوک به بیماری سیستیک فیبروزیس در استان خوزستان

دوره 40، شماره 695، آذر و دی 1401، صفحه 924-930

10.48305/jims.v40.i695.0924

لیلا دلفی فلاح؛ مریم مهدی ساسان؛ زهرا شاه پوری ارانی؛ مهین برات‌وند؛ هاشم کاظمی


بررسی عملکرد miRNA در بیماری سیستیک فیبروزیس

دوره 37، شماره 532، مرداد و شهریور 1398، صفحه 736-746

10.22122/jims.v37i532.12097

مریم حسن‌زاد؛ جلال الدین غنوی؛ علی اکبر ولایتی


شناسایی خصوصیات مرفوتایپ پسودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2806-2818

حسین فاضلی؛ رضا اکبری؛ شراره مقیم؛ اسداله اسدیان؛ جمال فقیهی نیا؛ حسین صانعیان؛ تهمینه نریمانی