کلیدواژه‌ها = منیزیم
ارتباط سطح سرمی منیزیم و وقوع فیبریلاسیون دهلیزی بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر

دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 310-316

10.22122/jims.v39i623.13875

سید سعید فرزام؛ سروین رجبی؛ امیرمحمد کاظمی‌فر؛ سمیرا دودانگه


بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن

دوره 38، شماره 576، خرداد و تیر 1399، صفحه 332-338

10.22122/jims.v38i576.12171

مژگان مرتضوی؛ یاسمن صادقی؛ شیوا صیرفیان؛ سید محسن حسینی؛ شیرین کریمی


مقایسه‌ی تأثیر پنتوپرازول و رانیتیدین بر سطح سرمی منیزیم در کودکان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 157-162

محمدرضا حبیب‌زاده؛ امیر شفا؛ الهه منصوری؛ حسین محجوبی‌پور


بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم بیماران مولتیپل تروما در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه با عوامل التهابی و مرگ و میر بیماران

دوره 34، شماره 394، مهر و آبان 1395، صفحه 919-926

سعید عباسی؛ عظیم هنرمند؛ سهیلا مسعودی؛ سیدامیرحسین محسن زاده


ارتباط میان سطح سرمی منیزیم و پروفایل چربی در بیماران تحت دیالیز صفاقی و همودیالیز

دوره 32، شماره 291، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1010-1017

هوشنگ سندگل؛ دادخدا اله صوفی؛ حمید نصری


رابطه‌ی سطح سرمی منیزیم مادر با کم وزنی نوزاد زمان تولد: یک مطالعه‌ی مورد- شاهد

دوره 32، شماره 282، خرداد و تیر 1393، صفحه 507-513

حمید صالحی نیا؛ لیلا محمدخانی شهری؛ سمانه ثابت بیرجندی


بررسی ارزش پیشگویی‌کنندگی سطح سرمی منیزیم مادر در تشخیص زایمان زودرس

دوره 31، شماره 248، مهر و آبان 1392، صفحه 1239-1246

سمانه ثابت بیرجندی؛ حمید صالحی‌نیا