کلیدواژه‌ها = Male
بررسی ویژگی‌ها و عملکرد گیرنده‌های هسته‌ای فعال کننده‌ی تکثیر پروکسیزوم‌ها (PPARs) در باروری مردان

دوره 38، شماره 583، مرداد و شهریور 1399، صفحه 503-511

10.22122/jims.v38i583.12860

مطهره سادات موسوی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ محسن شرفی؛ پگاه رحیمی‌زاده؛ علیرضا علیزاده


تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر گیرنده‌ی کینازی نوع II قلب و سطوح پلاسمایی میوستاتین Ratهای نر

دوره 38، شماره 561، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 8-13

10.22122/jims.v38i561.12718

مجید بیگی؛ سعید کشاورز؛ جمشید بنایی؛ حمید زاهدی


بررسی اثر افزودن کیتوزان به زغال فعال در تجمع پوستی زغال فعال در مدل موش صحرایی

دوره 37، شماره 540، مهر و آبان 1398، صفحه 1001-1006

10.22122/jims.v37i540.12023

تهمینه پیروی؛ نادیا پاشازاده؛ آناهیتا فتحی آذربایجانی


همراهی تغییر سطح نشان‌های هیستونی H3K9ac و H3K9me2 در ناحیه‌ی تنظیمی ژن‌های ترانزیشن پروتئین و پروتامین با نقص اسپرماتوژنز

دوره 36، شماره 473، خرداد و تیر 1397، صفحه 277-283

10.22122/jims.v36i473.9240

رها فوایدی؛ نیلوفر سدیفی؛ محمدعلی صدیقی گیلانی؛ مریم شاه حسینی


میلیوم کلو ئید

دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2343-2348

امیر حسین سیادت؛ فاطمه مختاری؛ محمد علی نیلفروش زاده