نویسنده = حسنعلی سلطانی
بررسی مقایسه‌ای تأثیر تزریق وریدی سه دز مختلف سولفات منیزیم قبل از پایان عمل جراحی بر روی پیش‌گیری از بروز لرز پس از اعمال جراحی‌ شکمی تحت بیهوشی عمومی

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1077-1082

سید جلال هاشمی؛ حسنعلی سلطانی؛ مهران رضوانی؛ پویا شاه‌منصوری؛ سلمان اسلامی


بررسی کیفیت بی‌حسی موضعی حاصل از تتراکائین گرم شده و مقایسه‌ی آن با تتراکائین با دمای معمولی برای عمل جراحی آب مروارید

دوره 31، شماره 253، مهر و آبان 1392، صفحه 1481-1488

محمود سقایی؛ لیلا جمالی؛ علیرضا دهقان؛ حسنعلی سلطانی؛ کامران منتظری


آیا تجویز لیدوکایین در بیماران تحت عمل چشم‌پزشکی، نیاز به داروی هوشبر را حین عمل کاهش می‌دهد؟

دوره 31، شماره 224، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 41-49

حسنعلی سلطانی؛ مریم نصر؛ زهرا دانا سیادت


تأثیر انفیلتراسیون زیرجلدی مورفین پیش از برش جراحی، بر شدت درد بیمار پس از جراحی فوقانی شکم

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 77-84

حسن زرین جویی؛ سیدجلال هاشمی؛ حسنعلی سلطانی؛ منصور صفایی؛ عادل ایزدی


بررسی تأثیر پوشش تیغة لارنگوسکوپ بر میزان آلودگی باکتریال حلق و گلودرد پس از عمل

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 25-16

سید جلال هاشمی؛ حسنعلی سلطانی؛ بهزاد ناظم الرعایا؛ داریوش زنگل گیاه؛ بهرام سلیمانی