نویسنده = بابک امرا
بررسی فراوانی Apnea‌ی انسدادی وابسته به وضعیت (Positional) بر حسب عوامل پایه و بالینی در بیماران مبتلا به Apnea‌ی انسدادی خواب

دوره 36، شماره 494، مهر و آبان 1397، صفحه 1030-1036

10.22122/jims.v36i494.10407

فروغ سلطانی‌نژاد؛ بابک امرا؛ زیبا فرج‌زادگان؛ حمیدرضا خداویسی


ارزیابی سندرم پای بی‌قرار در پره‌اکلامپسی و ارتباط آن با زایمان زودرس

دوره 36، شماره 487، مرداد و شهریور 1397، صفحه 787-793

10.22122/jims.v36i487.10261

فردوس محرابیان؛ امیر حسین مرتاضی؛ بابک امرا؛ فروغ سلطانی نژاد


ارتباط کمبود ویتامین D با کیفیت خواب در بیماران دیالیز صفاقی

دوره 35، شماره 446، مهر و آبان 1396، صفحه 1192-1196

زهراالسادات مرتضوی؛ علی غلامرضایی؛ مژگان مرتضوی؛ بابک امرا


ســرمقالــه

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 699-700

بابک امرا