نویسنده = محمد گلپرور
ارزیابی آشوبناکی سیگنال الکتروانسفالوگرام در سطوح مختلف بیهوشی

دوره 36، شماره 482، مرداد و شهریور 1397، صفحه 601-606

10.22122/jims.v36i482.9954

احسان محمدی؛ سعید کرمانی؛ محمد گلپرور


عوارض قلبی- ریوی در جراحی‌های غیرقلبی بیماران مبتلا به پرفشاری شریان ریوی

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 351-357

محمد گل پرور؛ ملیکا امامی؛ علی مهرابی کوشکی


مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 745-751

حمید Hajigholam حاجی غلام سریزدی؛ سیدمرتضی حیدری؛ محمد گلپرور؛ محبوبه رهبری


بررسی تاثیر استفاده از تورنیکت حین آرتروسکوپی زانو بر فعالیت سیستم انعقادی

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 7-1

محمد گلپرور؛ خلیل الله ناظم؛ سید حمید سریزدی