نویسنده = مژگان مختاری
مطالعه‌ی هیستوپاتولوژیک لایه‌ی فیبروزی کیست هیداتیک در شتر، گاو و گوسفند

دوره 34، شماره 404، آذر و دی 1395، صفحه 1262-1267

عباسعلی اسکندریان؛ ولی یاراحمدی؛ حسین یوسفی؛ مژگان مختاری


بررسی اثرات L-Arginine و L-NAME در نیمه‌ی اول بارداری بر بافت بیضه‌ی جنین و فرزند موش سوری قبل و بعد از تولد

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1871-1877

سیما صباغ؛ مهناز آذرنیا؛ مژگان مختاری؛ مهسا رستمی؛ لیلا دهقانی


‎ گزارش یک مورد خون سازی خارج از مغز استخوان در جمجمه‌ی یک بیمار مبتلا به تالاسمی بتای حد واسط

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 403-408

پروین محزونی؛ همایون تابش؛ مژگان مختاری؛ احمد شکرچی‌زاده؛ آزاده کرمی


معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 74-79

محسن میدانی؛ نظام الدین برجیس؛ مژگان مختاری؛ نوشین احمدی؛ محمد جواد ریخته گر؛ محمد حسن ریخته گر