نویسنده = پروین ساجدی
بررسی فراوانی بروز اختلالات شناختی پس از بیهوشی در افراد بالای 60 سال و تعیین عوامل خطر

دوره 36، شماره 487، مرداد و شهریور 1397، صفحه 779-786

10.22122/jims.v36i487.7386

پروین ساجدی؛ نسیم احمدپور؛ فاطمه مومنی


توزیع فراوانـی عوامل خطر لوله‌گـذاری مجـدد در بیماران بخش‌های مراقبت ویژه

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 94-87

غلامرضا خلیلی؛ پروین ساجدی؛ سید مرتضی حیدری؛ سهیلا نجمی