نویسنده = مهناز نیک‌آیین
جنبه‌های محیطی انتقال کروناویروس‌ها: یک مرور نقلی

دوره 38، شماره 570، خرداد و تیر 1399، صفحه 206-215

10.22122/jims.v38i570.12893

سحر قلی‌پور؛ زهرا شمسی‌زاده؛ ملیحه موذنی؛ مهناز نیک‌آیین


ردیابی باکتری لژیونلا در آب برج‌های خنک‌کننده

دوره 30، شماره 195، مرداد و شهریور 1391

فرزانه بقال اصغری؛ مهناز نیک آئین؛ مریم حاتم‌زاده؛ مرضیه وحید دستجردی؛ اکبر حسن‌زاده


شناسایی مورفولوژیک و ژنوتیپیک برخی جدایه‌های آسپرژیلوس محیطی در ایران بر اساس توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin)

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2262-2271

غلامرضا شکوهی؛ سید حسین میرهندی؛ پریوش کردبچه؛ مهناز نیک آیین؛ علی رضایی مته کلایی؛ مهدی عباس تبار


غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1028-1036

حشمت‌اله نورمرادی؛ مهناز نیک‌آئین؛ محمد مهدی امین؛ مریم حاتم‌زاده


بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد

دوره 28، شماره 108، مرداد و شهریور 1389

مهناز نیک آیین؛ مریم حاتم زاده؛ مرضیه وحید دستجردی؛ اکبر حسن زاده؛ زهرا موسوی؛ مهدی رفیعی