نویسنده = سید علی اکبر مرتضوی
ارزیابی شیوه‌های سنجش بینایی رانندگان حرفه‌ای جهت صدور کارت سلامت

دوره 35، شماره 424، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 358-363

مریم سرایی؛ سید علی اکبر مرتضوی؛ سید علیرضا مرتضوی؛ عاطفه السادات مرتضوی


بررسی مقایسه‌ای اثر متیل سلولز 2/5 درصد و کلرور سدیم 5 درصد در درمان ادم قرنیه بعد از عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکو

دوره 34، شماره 392، مرداد و شهریور 1395، صفحه 865-870

حمید فشارکی؛ سید علی اکبر مرتضوی؛ فرهاد سهرابی


بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1290-1295

فرهاد فاضل؛ سید علی اکبر مرتضوی؛ محمد رضا اخلاقی؛ سمیه عینی


بررسی اثر Photorefractive keratectomy در اصلاح هیپروپی بالای 3 دیوپتر 4 ماه پس از عمل جراحی

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ حمید فشارکی؛ اکرم ریسمانچیان؛ سید علی اکبر مرتضوی


عملکرد بینایی پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی ناشی از عمل کاتاراکت

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 62-69

سید علی اکبر مرتضوی؛ فاطمه اسلامی؛ حسین عطارزاده؛ کبری نصراللهی؛ سید محمد تقی قریشی