نویسنده = شهناز رضوی
Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP

دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389

مرضیه موج بافان؛ کامران قائدی؛ شهناز رضوی؛ فرشته کرمعلی؛ خدیجه کربلایی؛ سمیه تنهایی؛ فرزانه ربیعی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ حسین بهاروند


مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب

دوره 28، شماره 109، مرداد و شهریور 1389

عباسعلی ربیعی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ مرتضی حاجیان؛ عاطفه شموسی؛ محمد مردانی؛ بهمن رشیدی؛ شهناز رضوی؛ حمید شفیع زاده؛ علی والیانی


تأثیر فاکتور رشد پروتئین مورفوژنتیک استخوانی-6 (BMP-6) بر روند تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی به کندروسیت در سیستم کشت Pellet

دوره 27، شماره 100، آذر و دی 1388، صفحه 618-631

بتول هاشمی بنی؛ شهناز رضوی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ منصور صالحی؛ سعید کرباسی؛ محمد مردانی؛ فاطمه نادعلی؛ فرزانه صادقی؛ عبدالرضا صباحی؛ فاطمه آموزگار؛ ویدا همایونی


مقایسه کارآیی دو روش HA binding و Zeta method در جداسازی اسپرم های بالغ از لحاظ مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 46-56

محمدرضا دیمه؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ شهناز رضوی؛ حبیب ا.. ناظم؛ مهناز شایسته مقدم؛ مرضیه تولایی


بررسی کارایی روش انتخاب اسپرم بر اساس توانایی اتصال آن به اسید هیالورونیک بر نتایج تزریق اسپرم به درون سیتوپلاسم تخمک

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

فرهاد فتحی؛ شهناز رضوی؛ اکبر وحدتی؛ محمدحسین نصر اصفهانی؛ مرضیه تولایی


تأثیر واریکوسلکتومی بر پارامترهای سمن و کمبود پروتامین اسپرم سه و شش ماه پس از عمل جراحی

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

سمیرا اشرفی؛ حسین نصر اصفهانی؛ شهناز رضوی؛ همایون عباسی؛ فرحناز مولوی؛ مرضیه تولایی پست