نویسنده = مجید غیاث
تأثیر یک برنامه‌ی تمرین درمانی بر دامنه‌ی حرکتی مفاصل، آمادگی هوازی و اضطراب بیماران هموفیلی نوع A

دوره 30، شماره 177، فروردین و اردیبهشت 1391

مهدی دهقانی فیروزآبادی؛ رضا مهدوی نژاد؛ مجید غیاث؛ رضا روزبهانی؛ مهدی دهقانی


بررسی رابطه‌ی توزیع جغرافیایی فوت شدگان بر اثر انواع بیماری‌ها با مؤلفه‌های اقلیمی؛ مطالعه‌ی موردی استان اصفهان

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1713-1727

یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ مجید غیاث؛ رضا روزبهانی؛ احمد حجاریان؛ منیره محمدی؛ نغمه سادات دهدشتی


اجمالی بر معرفی فلسفه‌ی پزشکی

دوره 29، شماره 158، آذر و دی 1390، صفحه 1637-1641

مریم شرقی؛ مجید غیاث


اپیدمیولوژی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در استان اصفهان

دوره 29، شماره 125، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 13-19

معصومه رشیدی؛ مجید غیاث؛ محمد حسین رامشت


بررسی انحناهای ستون فقرات در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 762-776

مهدی کارگرفرد؛ رضا مهدوی نژاد؛ غلامعلی قاسمی؛ رضا روزبهانی؛ مجید غیاث؛ زهرا مهدوی جعفری؛ مهدی دهقانی


تعیین و هنجاریابی مقیاس درجه‌بندی جهت تشخیص افتراقی اختلالات سلوک و بیش‌فعالی در کودکان 12-7 ساله‌ی شهر تهران

دوره 27، شماره 100، آذر و دی 1388، صفحه 589-599

سیدجلال صدرالسادات؛ زهرا هوشیاری؛ لیلا صدرالسادات؛ اکبر روزبهانی؛ مجید غیاث؛ مسعود نیک فرجام


هموفیلی

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

Majid Ghias؛ Nouroddin Soltanian؛ Rashid Heidary Moghadam؛ مجید غیاث؛ نورالدین سلطانیان؛ رشید حیدری مقدم