نویسنده = مسیح صبوری
مقایسه‌ی تأثیر دو محلول ولوون و آلبومین در پیشگیری و درمان وازواسپاسم کلینیکی در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2018-2025

محمدعلی عطاری؛ مهدی‌ هادیزاده؛ مسیح صبوری؛ مهناز مرادی


بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های تصمیم‌گیری شغلی در کاهش تردید در انتخاب رشته‌ی تخصصی بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1055-1063

مسیح صبوری؛ امیر بهفر؛ آرش حدادگر؛ محمدرضا عابدی؛ فاطمه هادی زاده


نقش داپلر سونوگرافی عروق مغزی حین عمل در جراحی آنوریسم مغزی

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 858-865

مسیح صبوری؛ وحید لطفی فرد


یک روش جدید برای شنت‌گذاری مغزی قلبی(ventriculoatrial shunt) در صورت وجود تنگی دو طرفه‌ی ورید جوگولار داخلی

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 92-96

علی اکبر بیگی؛ مسیح صبوری؛ رضا منانی؛ حسن مسعود پور