نویسنده = فریبرز مکاریان
بررسی درصد فراوانی بیماری von Willebrand در زنان با خونریزی شدید قاعدگی

دوره 36، شماره 492، مهر و آبان 1397، صفحه 949-953

10.22122/jims.v36i492.8499

فریبرز مکاریان؛ علیرضا صادقی؛ فریبا بهنام فر؛ آرمان سورانی؛ الهام معظم


راهکار طبابت بالینی پرتودرمانی (رادیوتراپی) در سرطان پستان

دوره 32، شماره 311، آذر و دی 1393، صفحه 2048-2058

شادی بابازاده؛ فریبرز مکاریان؛ حمید امامی؛ نادیا نجفی‌زاده؛ حمیرا حاج احمدیان؛ علیرضا عموحیدری؛ مهناز رعایایی؛ مریم طباطبائیان؛ مهری فقیهی؛ مهدی تذهیبی؛ الهام معظم؛ مهری سیروس


ارتباط مدت بقای عاری از بیماری و میزان کلی بقا با سن و وجود متاستاز اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 31، شماره 225، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 112-120

فریبرز مکاریان؛ شیرین مکاریان؛ آرش رمضانی


عود موضعی- ناحیه‌ای سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن (پیگیری 25 ساله)

دوره 30، شماره 207، آذر و دی 1391، صفحه 1512-1521

شادی بابازاده؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم طباطباییان؛ علیرضا عندلیب؛ پریسا رضایی؛ مهری فقیهی؛ حمیرا حاج احمدیان؛ حمید امامی؛ مهناز رعایایی؛ فریبرز مکاریان؛ مژگان اعلم صمیمی؛ آتوسا ادیبی؛ اکبر حسن‌زاده؛ مهدی تذهیبی؛ الهام معظم


بررسی فراوانی فاکتورهای پیش‌آگهی ‌دهنده‌ در سرطان پستان و ارتباط آن‌ها با سن و مرحله‌ی تظاهر بیماری

دوره 30، شماره 193، مرداد و شهریور 1391

فریبرز مکاریان؛ فریبا ‌هاشمی؛ ندا معتمدی؛ محمد آرش رمضانی؛ محمدرضا مهاجری؛ ندا عبدیزدان؛ پرنیان تابش؛ شیرین مکاریان؛ مائده عباسی


سلامت روان در زنان نجات یافته از سرطان پستان

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2834-2841

فریبرز مکاریان؛ سید رضا اسحاقی؛ پرنیان تابش؛ آرش رمضانی؛ ندا عبد یزدان؛ فریبا‌ هاشمی؛ شیرین مکاریان؛ مائده عباسی


تعیین عوامل خطر بروز متاستاز در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2785-2796

فریبرز مکاریان؛ ندا عبدیزدان؛ ندا معتمدی؛ پرنیان تابش؛ شیرین مکاریان؛ فریبا‌ ها‌شمی؛ مائده عباسی


نگرش پزشکان و بیماران ایرانی در مورد نحوه‌ی بیان حقیقت به بیماران مبتلا به سرطان

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 752-760

احمدرضا زمانی؛ آرمیندخت شاه ثنایی؛ شیما کیوان؛ سیمین همتی


بررسی تغییرات میزان پروتئین ARG طی پیشرفت بدخیمی لنفومای منتشر سلول بزرگ B

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

فریبرز مکاریان؛ شهناز امانی؛ زهرا کبیری؛ منصور صالحی