نویسنده = محمدرضا مدرسی
بررسی ارتباط اختلالات خواب و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان

دوره 30، شماره 206، مهر و آبان 1391

محمدرضا مدرسی؛ جمال فقیهی‌نیا؛ مجتبی اکبری؛ افسانه رشتی


شیوع بیماری فیبروز کیستیک در گروهی از کودکان زیر 15 سال در ایران

دوره 30، شماره 180، فروردین و اردیبهشت 1391

محمدرضا مدرسی؛ جمال فقیهی‌نیا؛ فریده بهارزاده


بررسی ارتباط کروپ منجر به بستری در کودکی و آسم در نوجوانی

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2883-2888

محمدرضا مدرسی؛ جمال فقیهی نیا؛ علی پوروالی


مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1126-1139

امید یقینی؛ سمیه خامه؛ فرزانه دانش؛ محمدرضا مدرسی؛ حسین صانعیان


بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه‌ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان

دوره 28، شماره 109، مرداد و شهریور 1389

راحله عصاری؛ محمدرضا مدرسی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ احمدرضا لاهیجان زاده؛ پریناز پورصفا؛ بابک صادقیان؛ رویا کلیشادی