نویسنده = حسین فاضلی
بررسی تأثیر باکتریوفاژ جدا شده از نمونه‌های آب بیمارستان بر سویه‌های مقاوم به درمان (MDR) سودوموناس آئروژینوزا

دوره 32، شماره 307، آذر و دی 1393، صفحه 1805-1815

بهرام نصر اصفهانی؛ محسن روشنایی؛ حسین فاضلی؛ سید اصغر هوایی؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ ریحانه جعفری؛ حسن قجاوند


روش‌های مولکولی در شناسایی نوکاردیا

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 503-506

مهدی فتاحی بافقی؛ شادی حبیب‌نیا؛ ابوالفضل فاتح؛ معصومه رسولی نسب؛ سید سعید اشراقی


شناسایی ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوزیس شایع اصفهان با روش PCR-RFLP analysis ژن rpoB

دوره 31، شماره 266، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2131-2138

شیما ‌هادی‌‌فر؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حسین فاضلی؛ فریبا فرید؛ محسن موقوفه‌یی؛ منصور صدیقی؛ بهرام نصر اصفهانی


مقایسه‌ی روش‌های مختلف در جداسازی نوکاردیا: نامه به سردبیر

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1073-1076

مهدی فتاحی بافقی؛ سید سعید اشراقی؛ معصومه رسولی نسب؛ شادی حبیب‌نیا؛ پروین حیدریه


بررسی میزان آگاهی درباره‌ی راه‌های سرایت و پیشگیری از سایتومگالوویروس مادرزادی در پزشکان و پرستاران

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2520-2526

شراره مقیم؛ مهند زنوبه؛ بهنود هدایت‌پور؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حسین فاضلی


‌آگاهی زوج‌های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی قبل از ازدواج نسبت به بیماری ایدز و راه‌های سرایت و پیشگیری از آن

دوره 30، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1391

شراره مقیم؛ عبدالحکیم غزالی؛ بهنود هدایت‌پور؛ بهرام نصراصفهانی؛ جمشید فقری؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حسین فاضلی


مقایسه‌ی روش‌های کشت میکروبی و PCR در تعیین آلودگی رده‌های سلولی به مایکوپلاسما

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1676-1683

محمد رضا عربستانی؛ حسین فاضلی؛ محمود جدی تهرانی؛ فاضل شکری