نویسنده = علیرضا خسروی
عوامل تسهیل کننده و بازدارنده‌ی کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 40، شماره 680، مرداد و شهریور 1401، صفحه 539-549

10.48305/jims.v40.i680.0539

علیرضا احمدی؛ محمدرضا صبری؛ زهره سادات نوابی؛ مریم اقبالی بابادی؛ علیرضا خسروی؛ نوشین محمدی فرد


بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونری بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-6

مریم صدقی؛ سیدمحمد هاشمی؛ علیرضا خسروی؛ احمدرضا ریاضیات؛ محمدرضا رضایتمند؛ وحید ثابت‌جو؛ حامد تصدیقی؛ مجتبی بکتاشیان


تایپینگ مولکولی جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس عامل کاندیدیازیس دهانی- حلقی در بیماران آلوده به Human immunodeficiency virus (HIV)

دوره 31، شماره 270، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2362-2372

فرزاد کتیرائی؛ علیرضا خسروی؛ وحید خلج؛ ژیلا ترغیبی؛ محبوبه حاجی عبدالباقی


عوامل خطر زنتیکی ترومبوزهای وریدهای عمقی پا در ایران

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 795-800

حمید مهاجر؛ علیرضا خسروی؛ محمد سعادت نیا؛ مرتضی آبدار؛ طالب آزرم