نویسنده = حسین صانعیان
بررسی عوامل خطر کسب عفونت هلیکوباکتر پیلوری، ارتباط آن با آنمی فقر آهن و تأثیر آن بر روی رشد کودکان

دوره 30، شماره 221، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2476-2481

امیرحسین مصلحی؛ نفیسه‌السادات محمودی؛ حسین صانعیان؛ حمید رحیمی


شناسایی خصوصیات مرفوتایپ پسودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2806-2818

حسین فاضلی؛ رضا اکبری؛ شراره مقیم؛ اسداله اسدیان؛ جمال فقیهی نیا؛ حسین صانعیان؛ تهمینه نریمانی


تأثیر پروبیوتیک در درمان عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در کودکان

دوره 29، شماره 146، مرداد و شهریور 1390، صفحه 882-889

حسین صانعیان؛ سمیرا لایق؛ حمید رحیمی


موتاسیون ژن Dual Oxidase 2 در بیماران مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیرویید دایمی ‌و گذرا

دوره 29، شماره 139، خرداد و تیر 1390، صفحه 588-595

نوشین رستم‌پور؛ محمد حسن تاج‌الدینی؛ مهین‌ هاشمی‌پور؛ منصور صالحی؛ آوات فیضی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رویا کلیشادی؛ حسین صانعیان؛ سیلوا هوسپیان؛ مسعود امینی


مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1126-1139

امید یقینی؛ سمیه خامه؛ فرزانه دانش؛ محمدرضا مدرسی؛ حسین صانعیان