نویسنده = غلامرضا خیرآبادی
ارتباط شدت بیماری آسم با شدت علایم اضطراب و افسردگی: یک مطالعه‌ی مقطعی

دوره 37، شماره 524، خرداد و تیر 1398، صفحه 404-411

10.22122/jims.v37i524.11161

غلامرضا خیرآبادی؛ حمید روحی بروجنی؛ محمدجواد طراحی؛ پوریا روحی؛ تورج شیخانی؛ غزاله شیخانی


ارزیابی و مقایسه‌ی میزان دانش، نگرش و عملکرد بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شهر اصفهان

دوره 37، شماره 519، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 228-236

10.22122/jims.v37i519.11266

غلامرضا خیرآبادی؛ محمدجواد طراحی؛ مجتبی نیک‌افکار؛ نیما عریضی؛ تورج شیخانی؛ غزاله شیخانی


استیگمای (انگ) افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

دوره 35، شماره 428، خرداد و تیر 1396، صفحه 488-495

غلامرضا خیرآبادی؛ میترا نکویی شهرکی؛ محمدرضا مراثی


اختلال وسواس در بیماران اگزمائی مراجعه کننده به یک درمانگاه دولتی پوست در اصفهان

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 281-288

غلامرضا خیرآبادی؛ الناز سلماسی؛ سحر اکبری پور؛ ماه رخساره نادریان


نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

دوره 29، شماره 128، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 131-137

ویکتوریا عمرانی فرد؛ غلامرضا خیرآبادی؛ طیبه مهرابی