نویسنده = فرزین خوروش
مقایسه‌ی اثرات ژل پلاسمای غنی از پلاکت با روش‌های درمانی زخم بر روی زخم دیابتی

دوره 35، شماره 450، آذر و دی 1396، صفحه 1389-1395

فرزین خوروش؛ مرتضی پوراحمد؛ نورا خوش‌چین‌گل؛ مجید آویژگان؛ محمدحسین محمدی؛ کورش صاحب‌نظر


مقایسه‌ی رادیوگرافی قفسه‌ی صدری بیماران تب‌دار نوتروپنیک علامت‌دار و بدون علامت ریوی

دوره 31، شماره 246، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1124-1133

محسن میدانی؛ شیدا ماهوش؛ آتوسا ادیبی؛ فرزین خوروش


بررسی رابطه‌ی میزان کنترل HbA1C با ایجاد زخم پای دیابتی عفونی

دوره 30، شماره 175، فروردین و اردیبهشت 1391

محسن میدانی؛ فرزین خوروش؛ محمدرضا رجب‌پور نیکفام


تعیین فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان

دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2599-2604

بهروز عطایی؛ فرزین خوروش؛ مهرداد صالحی؛ سارا هوشمند؛ نازیلا کسائیان؛ آناهیتا بابک؛ زری نخودیان؛ مهدی عطایی


فراوانی نسبی کلستریدیوم دیفسیل در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال به وسیله‌ی روش ELISA

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2376-2382

محمدرضا نصری؛ فرزین خوروش؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ سینا مباشری زاده


مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا کنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1774-1780

حسن صالحی؛ مرضیه صالحی؛ محسن خویش اردستانی؛ فرزین خوروش؛ کامیار مصطفوی‌زاده


فراوانی محل، میکروارگانیسم عامل و نوع مداخله‌ی جراحی در عفونت‌های مفصلی و استخوانی بیماران معتاد تزریقی

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 952-956

علیرضا امامی نائینی؛ فرزین خوروش؛ محسن میدانی؛ سعیده کاظمی


بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 781-786

بهروز عطایی؛ عباسعلی جوادی؛ فرزین خوروش؛ رضا فدایی؛ زینب ذاکرزاده؛ زری نخودیان؛ نازیلا کساییان