نویسنده = علی اصیلیان
بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به بولوس پمفیگوئید، بستری شده در مرکز درمانی الزهرای (س) اصفهان از سال 94-1385

دوره 36، شماره 507، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1491-1497

10.22122/jims.v36i507.10647

فاطمه مختاری؛ فریبا ایرجی؛ شیوا رادفر؛ علی اصیلیان؛ گیتا فقیهی؛ سید محسن حسینی


بررسی اثربخشی پیلینگ اسکار آکنه با اسید سالیسیلیک 30 درصد در پایه‌ی پلی‌اتیلن گلیکول

دوره 36، شماره 497، آذر و دی 1397، صفحه 1116-1121

10.22122/jims.v36i497.10804

علی اصیلیان؛ گیتا فقیهی؛ ذبیح‌اله شاهمرادی؛ مینا صابر؛ بهشته پورواحدی؛ حسین حافظی


بررسی ویژگی‌های دموگرافیک، بالینی و پیرابالینی بیماران مبتلا به Pemphigus Vulgaris نیازمند به بستری در سال‌های 96-1385

دوره 36، شماره 496، مهر و آبان 1397، صفحه 1077-1083

10.22122/jims.v36i496.10800

فاطمه مختاری؛ علی اصیلیان؛ محمدعلی کریم؛ گیتا فقیهی؛ محمد علی نیلفروش‌زاده؛ شیوا طاهری


درمان هیپر پلازی جلدی لنفوئیدی با ریتوکسیماب: گزارش 4 مورد

دوره 34، شماره 371، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 114-119

مرضیه متین؛ علی اصیلیان؛ سمانه مظفرپور؛ الهه هفت برادران


مقایسه‌ی بین بررسی با چشم غیر مسلح، کورتاژ و درموسکوپی در تعیین گسترش تومور قبل از عمل جراحی میکروگراف Mohs

دوره 32، شماره 318، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2360-2366

علی اصیلیان؛ ایمان مومنی؛ محمد علی نیلفروش زاده


بررسی مقایسه‌ای اثر کرم اسید کوجیک 2% با کرم گلیکولیک اسید 10% و هیدروکینون 2% در درمان ملاسما

دوره 31، شماره 269 بیماری های پوستی و سالک، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2295-2330

فریبا ایرجی؛ علی اصیلیان؛ فاطمه فدایی؛ محمد علی نیلفروش‌زاده


گزارش یک مورد میاز پوست سر همراه با بازال سل کارسینومای پیشرفته

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3109-3112

علی اصیلیان؛ فاطمه عندلیب


ترکیب جدید تریامسینولون و 5- فلوریوراسیل و Pulsed-dye laserدر درمان کلویید و اسکارهای هایپرتروفیک

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2978-2989

علی اصیلیان؛ افشین داروغه؛ فضل‌اله شریعت


میزان تأثیر لاتانوپراست در درمان آلوپسی آره‌آتای مژه‌ها و ابروها

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3003-3007

گیتا فقیهی؛ فاطمه عندلیب؛ علی اصیلیان


مقایسه‌ی اثر نسل اول و دوم دستگاه‌های منبع نوری پالسی پرقدرت بر موهای ناخواسته

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2011-2015

علی اصیلیان؛ حسام حسن‌زاده کاشانی؛ علی مومنی


اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 864-869

علی اصیلیان؛ ذبیح اله شاه مرادی؛ ربیع مظلومی