نویسنده = مهدی کرمی
شناسایی وضعیت مبنا برای مطالعات سونوگرافیک فاشیای توراکولمبار زنان

دوره 35، شماره 433، مرداد و شهریور 1396، صفحه 671-676

امیرحسین براتی؛ صدرالدین شجاع‌الدین؛ مهدی کرمی؛ محمدحسین پورغریب‌شاهی؛ مینا حقیقی


بررسی فراوانی نسبی Paratracheal Air Cyst در مراجعین بخش Multi-Slice CT Scan بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: سال‌های 93-1392

دوره 34، شماره 374، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 197-202

مهدی کرمی؛ حسین مهدیان؛ محمد مومنی


استخراج و تخمین میدان متراکم قلب از توالی تصاویر قلبی سه بعدی سی‌تی اسکن

دوره 31، شماره 234، خرداد و تیر 1392، صفحه 521-531

حسن خواجه‌پور؛ سعید کرمانی؛ محمد هاشمی؛ مهدی کرمی


آیا می‌توان معیارهای سونوگرافیک جدیدی برای تشخیص فتق اینگوینال تعریف کرد؟

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2537-2544

مهدی کرمی؛ محسن محمودیه؛ مسعود عصارزادگان؛ فاطمه کرمی؛ نزیهه عصارزادگان؛ مرضیه منصوری؛ الهام ربیعی