نویسنده = اکبر حسن‌زاده
فراوانی پیامدهای نوزادی به دنبال تولدهای چندقلویی در بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت‌اله شهید بهشتی اصفهان در سال 1395

دوره 37، شماره 553، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1294-1297

10.22122/jims.v37i553.11463

امیرمحمد آرمانیان؛ رامین ایرانپور؛ اکبر حسن‌زاده؛ مریم آقابزرگی دلیگانی؛ فاطمه نجفیان نجف‌آبادی


بررسی ارتباط دریافت‌های غذایی و ترکیب بدن با ضخامت اینتیمای شریان کاروتید در بیماران با حمله‌ی ایسکمیک گذرا

دوره 34، شماره 414، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1617-1626

آصفه کیانی؛ فریبرز خوروش؛ اکبر حسن‌زاده؛ غلامرضا عسکری


مقایسه‌ی دز دریافتی چشم‌ها، غده‌ی تیروئید و پاروتید در آزمون‌های Cone Beam Computed Tomography (CBCT) دندانی و پانورامیک دستگاه CRANEX® 3D

دوره 34، شماره 401، آذر و دی 1395، صفحه 1151-1159

رشا خواجوئی‌فرد؛ محمدباقر توکلی؛ مژده مهدی‌زاده؛ اکبر حسن‌زاده


بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با عملکرد بهورزان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1884-1890

صدیقه انصاری‌پور؛ اکبر حسن‌زاده؛ ناهید گرامیان؛ شهره اخوان؛ طاهره مقدس


خصوصیات، عوارض عمل و سرانجام دو روش جراحی در بیماران مبتلا به سندرم خروجی قفسه‌ی صدری

دوره 30، شماره 202، مهر و آبان 1391

سید عباس طباطبایی؛ علی اکبر بیگی؛ امین اسماعیلی؛ وحید گوهریان؛ علیرضا مقتدری؛ امیر مؤید نیا؛ اکبر حسن‌زاده


بررسی خاصیت تنظیم ایمنی سلول‌های بنیادی مزانشیمی به دست آمده از مغز استخوان انسان بر تکثیر لنفوسیت T

دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2552-2561

معصومه معصومی کریمی؛ مینو ادیب؛ بتول هاشمی بنی؛ راضیه علی پور؛ اکبر حسن‌زاده


نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد در اتیولوژی کمکاری مادرزادی تیرویید در اصفهان

دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390، صفحه 537-545

شیما صالحی ابری؛ مهین ‌هاشمی پور؛ شقایق حق‌ جوی جوانمرد؛ نفیسه اسماعیل؛ مسعود امینی؛ رویا کلیشادی؛ اکبر حسن‌زاده