نویسنده = مجید قاسمی
ارزیابی ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقابل روش‌های الکترودیاگنوستیک در تشخیص سندرم Carpal Tunnel

دوره 34، شماره 370، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 41-48

محمدرضا محقق؛ مجید قاسمی؛ کیوان بصیری؛ علی‌اصغر اخوت؛ باقر ذکی


استفاده از پرسش‌نامه‌ی بررسی علایم اتونومیک در تشخیص نوروپاتی اتونومیک دیابتی

دوره 33، شماره 367، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2388-2392

فریبرز خوروش؛ محمدحسین صفاری محمدآبادی؛ مجید قاسمی؛ محمدرضا مراثی؛ بیژن ایرج


تأثیر کوآنزیم Q10 بر سردردهای میگرنی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونمای دو سو کور

دوره 33، شماره 358، آذر و دی 1394، صفحه 1904-1911

فریبرز خوروش؛ لیلا باقری؛ مجید قاسمی؛ علیرضا قائد امینی؛ محمدرضا مرآثی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز داروهای ممانتین و پیراستام بر شدت آفازی متعاقب سکته‌ی مغزی

دوره 33، شماره 355، آذر و دی 1394، صفحه 1752-1757

فریبرز خوروش؛ مجید قاسمی؛ مرضیه نادری؛ امید میرمسیب


بررسی اثر بخشی ونلافاکسین و توپیرامات در کاهش سردردهای میگرنی در بیماران با Electroencephalogram غیرطبیعی

دوره 33، شماره 326، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 287-293

فریبرز خوروش؛ صالحه عباسیان؛ علی مهرابی کوشکی؛ مجید قاسمی


نقش آنتی بادی Anti-cyclic Citrullinated Peptide از مفصل تا مغز

دوره 31، شماره 265، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2089-2096

رخساره معمار؛ محمدرضا مراثی؛ مجید قاسمی؛ منصور ثالثی


ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و بالینی خونریزی تحت عنکبوتیه‌ی غیر تروماتیک

دوره 30، شماره 219، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2299-2309

حماسه تواهن؛ مجید قاسمی؛ رسول نوروزی؛ هاجر معمار؛ مصطفی شریف‌خواه


ارزش تشخیصی تست‌های تحریکی گردنی جهت تشخیص رادیکولوپاتی گردنی حاد و مزمن

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 744-751

مجید قاسمی؛ خدایار گلابچی؛ سید علی موسوی؛ زیبا فرج‌زادگان؛ وحید شایگان‌نژاد