نویسنده = نادر پسته چیان
ارزیابی روند 11 ساله‌ی لیشمانیوز جلدی در شش کانون اصلی بیماری در استان اصفهان طی سال‌های 1387 تا 1397

دوره 40، شماره 691، آذر و دی 1401، صفحه 818-824

10.48305/jims.v40.i691.0818

مهسا حیدری؛ نادر پسته‌چیان؛ صدیقه صابری؛ رضا فدایی


میزان آلودگی به Toxoplasma gondii در ماکیان خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1399

دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 625-630

10.22122/jims.v39i638.14259

مهناز سامی؛ حسین یوسفی دارانی؛ حسینعلی یوسفی؛ رضا کلانتری؛ نادر پسته چیان


ارزیابی فون پشه‌های خاکی‌ در کانون بومی لیشمانیوز پوستی در شهرستان دزفول سال 1397

دوره 38، شماره 593، آذر و دی 1399، صفحه 707-713

10.22122/jims.v38i593.13271

اکرم شفیعی؛ عباس مریدنیا؛ حسینعلی یوسفی؛ لیلا محبی؛ نادر پسته‌چیان


بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 97-1391

دوره 38، شماره 585، مهر و آبان 1399، صفحه 545-550

10.22122/jims.v38i585.13043

رشید باروتی اردستانی؛ صدیقه صابری؛ ندا ابریشمی؛ نادر پسته‌چیان


بررسی شیوع آلودگی به کوکسیدی‌ها و تخم کرم‌ها در نمونه‌های خاک اماکن عمومی شهر اصفهان در سال‌های 95-1394

دوره 35، شماره 431، خرداد و تیر 1396، صفحه 577-582

فرناز حشمت؛ حسینعلی یوسفی؛ سپیده طلوعی؛ نادر پسته‌چیان


بررسی مقایسه‌ای شیوع آلودگی به گونه‌های Cryptosporidium در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis در مقایسه با گروه شاهد در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 390، مرداد و شهریور 1395، صفحه 793-798

نادر پسته چیان؛ مسعود اعتمادی فر؛ حسینعلی یوسفی؛ ندا اصلانی؛ مهری چیانی


بررسی حساسیت و ویژگی روش تشخیصی Dot blot در تشخیص عفونت Cryptosporidium

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 589-593

فرزاد صالحی؛ رسول جعفری؛ سیده مریم شرفی؛ حسینعلی یوسفی؛ نادر پسته‌چیان؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی تأثیر پروتواسکولکس‌های زنده‌ی کیست هیداتیک بر رشد سلول‌های سرطانی ملانوما در مدل حیوانی

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 486-492

میلاد بدری چوکامی؛ سیده مریم شرفی؛ راحله رفیعی سفید دشتی؛ مهران بهادران باغبادرانی؛ نادر پسته‌چیان؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی انگل‌های کرمی روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2827-2833

نادر پسته‌چیان؛ افشین رسولی؛ حسینعلی یوسفی