نویسنده = محمود رفیعیان کوپایی
بررسی سمیت عصاره‌ی هیدروالکلی هندوانه‌ی کوهی Momordica Charantia بر کبد موش‌های سوری نر

دوره 34، شماره 376، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 277-284

حمید نصری؛ سعید مردانی؛ محمود رفیعیان کوپایی


تأثیر آلوئه‌ورا بر نفروتوکسیسیتی کلیوی ناشی از جنتامایسین

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2316-2320

مرضیه کافشانی؛ شبنم حاجیان؛ محمود رفیعیان کوپایی


سمیت عصاره‌ی آبی- الکلی کلپوره (Teucrium polium) بر کلیه‌ی موش صحرایی

دوره 32، شماره 290، مرداد و شهریور 1393، صفحه 938-946

حمید نصری؛ محمود رفیعیان کوپایی


اثر محافظتی سیر بر سمیت ناشی از استرس اکسیداتیو آمینوگلیکوزیدها

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2412-2422

حمید نصری؛ محمود رفیعیان کوپایی


بررسی برون تنی عصاره‌ی هیدروالکلی سیر وحشی (Allium ampeloprasum) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی

دوره 31، شماره 268، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2238-2249

مهرنوش صدیقی هفشجانی؛ مصیب نوری احمدآبادی؛ حمید نصری؛ ملوک هادی؛ محمود رفیعیان کوپائی


اثر عصاره‌ی هیدروالکلی نعناع و مریم گلی بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 240، مرداد و شهریور 1392، صفحه 811-818

مرتضی یوسفی؛ سیمین تقی‌پور؛ نصیر عارف‌خواه؛ راضیه رحیمیان؛ آزاده داودیان؛ محمود رفیعیان؛ حسین یوسفی دارانی